Loading...
Laastste Nieuws

Van Aanschijn tot Zaaizaad

Van Aanschijn tot Zaaizaad

Van aanschijn tot zaaizaad ­– De Naardense Bijbel van A tot Z

Dit boekje bevat interviews met Pieter Oussoren waarin hij zijn vertaalkeuzes verantwoordt. Hij gaat in op vragen als: waarom is het eerste vers van de Bijbel anders dan gangbaar vertaald? Waarom is de godsnaam JHWH nu ‘de ENE’ in plaats van ‘de Heer’, en waarom komen ‘goddelozen’ niet meer voor, maar heten zij nu ‘boosdoeners’? In vierentwintig lemma’s van a tot z geeft Oussoren deskundig antwoord. Het boek besluit met een wetenschappelijke beschouwing over de Naardense Bijbel.

auteurs: Theo van Willigenburg en Joep Dubbink

uitgever: Uitgeverij Skandalon